Reklama

# 2466 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,67 ha

[ Dzierżawa ] ARCHIWUM


Burmistrz Miasta Malborka informuje o podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka oraz na stronie www.bip.malbork.pl I/ ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres do 3 lat ( t.j. do 30.09.2022), nieruchomości gruntowych o pow. 15.6720 ha, położonych w Malborku nad Nogatem (obręb 14 i 15), przeznaczonych pod uprawy rolne. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe oznaczone jako ; cz.dz„17 obr.14 0 pow.3.12 11 ha ,KW 24389 cz.dz.32/1 obr.14 0 pow.3.96 24 ha, KW24389 działka Nr 33 obr.14 0 pow.O.56 90ha ,KW24389 cz.dz.194 obr.15 0 pow.0.15 47 ha ,KW26896 cz.dz.196 obr.15 0 pow.1.29 09 ha, KW 26896 cz.dz.199 obr.15 0 pow.3.60 08 ha, KW 4185 cz.dz.203 obr.15 0 pow.2.9731 ha 26896
Termin przetargu 10.10.2019 godz.10:00 wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 8.000 zł rocznie Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.000,-zl w terminie do 04.10.2019 na konto Urzędu Miasta Malborka Bank PKO BP SA. 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631 lub w kasie Urzędu Miasta do godz. 14-tej. Terminem wniesienia wadium określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Malborka. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej tut. Urzędu pok.223 tel. 55/629-04-73

http://bip.malbork.pl/8 000,00 zł
kontakt@agroprzetargi.pl
Malbork
pokaż trasę z:
do , Malbork


Zapisz się na newsletter