Reklama

# 2480 dzierżawa gruntu rolnego pow. 59,53 ha

[ Dzierżawa ] ARCHIWUM


Kołobrzeg dnia 17.09.2019 r.
WÓJT GMINY KOŁOBRZEG Informuje o możliwości oddania w dzierżawę niżej wymienionych gruntów z przeznaczeniem na cele rolne: Położenie nieruchomości Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia nieruchomości (hal Użytek Przeznaczenie nieruchomości Forma władania nieruchomością Minimalny czynsz dzierżawny podawany w q pszenicy *cena kwintal pszenicy ustalona zostanie na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za poprzednie półrocze, podanej w komunikacie Prezesa GUS Termin wnoszenia opłat
Zieleniewo dz. nr 124/10 0,0244 RIVa. 0,0244 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 1,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każde o roku Budzistowo dz. nr 51 1 4,65 N. 0,20 ha W.RVI. 0,02 ha RVI. 4,12 ha RV- 0,31 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 15,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Korzystno (kompleks działek) dz. nr 116/2 0,3032 RV. 0,0499 ha RIVb. 0,2533 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2020 r. 35,00 q pszenicy Do dnia 31 marca 2020r. dz. nr 1 16/3 0,4013 Br.RV- 0,0321 Br.RlVb. 0,3692 dz. nr 1 16/4 7,89 W.ŁV.O,15 ha LV. 2,12 ha LIV. 1,99 ha RV. 0,68 ha RIVb. 1,68 ha RIVa. 1,27 ha dz. nr 121 1,02 RV. 0,44 ha RIVb. 0,13 ha RIVa- 0,45 ha dz. nr 122 2,08 LIV- 1,20 ha PsV- 0,88 ha dz. nr 124 1,12 LIV- 1,03 ha W.ŁV. 0,09 ha Korzystno dz. nr 149 0,97 RV• 0,01 ha RVI. 0,96 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 3,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Korzystno dz. nr 56/1 0,73 ŁV. 0,07 ha ŁIV. 0,46 ha RV. 0,20 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 3,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Korzystno dz. nr 141/2 1,96 RVI. 0,06 ha RV. 0,55 ha RIVb. 1,35 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 4,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku oraz do dnia 30 września każde o roku Korzystno dz. nr 153 1,87 RVI. 1,04 ha RV. 0,65 ha RIVb. 0,18 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.092022 r. 4,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku oraz do dnia 30 września każde o roku Korzystno dz. nr 143 3,97 RVI. 0,17 ha RV. 0,52 ha RIVb. 3,28 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 10,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku oraz do dnia 30 września każde o roku Korzystno 4,42 W.RV. 0,06 ha RV. 2,24 ha RIVb. 0,95 ha Lzr.RlVa. 0,18 ha RIVa. 0,99 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 10,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku oraz do dnia 30 września każdego roku Korzystno dz. nr 189 N. 0,06 ha W.ŁIV. 0,04 ha LIV. 1,15 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 3,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Stary Borek cz. dz. nr 282 1,12268 RVI. 0,3732 ha RV- 0,8536 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 4,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Stary Borek dz. nr 284 0,3146 RVI. 0,1183 ha W. 0,1963 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 2,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Stary Borek dz. nr 187/2 0,30 LVI. 0,03 ha ŁV• 0,14 ha RVI. 0,13 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 2,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Stary Borek dz. nr 156/12 0,2981 RVI. 0,2681 ha RIVa. 0,0300 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 2,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Przećmino dz. nr 49 0,49 RIVb. 0,49 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 3,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Przećmino dz. nr 124 0,26 RVI. 0,26 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 2,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Obroty dz. nr 65 1,71 Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r 4,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Obroty RVI. 1,64 ha RV. 8,38 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 30,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku ioraz do dnia 30 września każde o roku Błotnica dz. nr 188/1 I ,4550 RVI. 0,1050 ha W. 0,5100 ha RIVb. 0,1500 ha RIVa. 0,6900 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 4,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Drzonowo cz. dz. nr 54/1 RIVa. 1,04 ha RIVb. 0,90 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 4,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Sarbia dz. nr 22312 1,1 1 RVI. 0,68 ha RV. 0,39 ha RIVb.O,04 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r 4,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Bogucino cz. dz. nr 84/8 0,35 RVl.O,35 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 2,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Bogucino dz. nr 29 RV. 1,08 ha RIVb. 0,74 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 5,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Bogucino cz. dz. nr 100 0,0460 ws. 0,0460 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 1,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Niekanin dz. nr 2/13 0,8329 N. 0,0139 RVI. 0,2925 RV. 0,5265 Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 3,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Niekanin dz. nr 2/15 0,4290 Lzr.RV. 0,2225ha RV.O,2065 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 2,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Niekanin dz. nr 2/16 N. 0,0198 ha RVI. 0,5214 ha RV. 0,4706 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 4,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Nowogardek cz. dz. nr 227/1 RVI. 0,59 ha RIVa. 0,11 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 3,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Karcino cz. dz. nr 591/2 0,50 RV. 0,16 ha Rillb. 0,34 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 2,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Karcino dz. nr 589/5 0,4038 RV. 0,4038 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 2,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Karcino dz. nr 22511 0,50 RV- 0,50 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 2,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Karcino dz. nr 459/4 0,9783 N. 0,0675 ha RV. 0,4252 ha RIVb. 0,3871 ha Rillb. 0,0985 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 3,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Stramnica cz. dz. nr 198/2 0,86 PsiV. 0,86 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 3,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Stramnica cz. dz. nr 198/2 0,50 PsiV. 0,50 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 2,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Stramnica dz. nr 84/2 PsiV. 0,1108 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 1 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Samowo dz. nr 45/2 Rillb. 1,42 ha Cele rolne Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2022 r. 4,00 q pszenicy Do dnia 31 marca każdego roku Grzybowo cz. dz. nr 160/64 5,2554 LV. 2,514 ha LIV. 2,6548 ha W.uV. 0,0427 ha Cele rolne (koszenie i zbiór siana Dzierżawa na okres do dnia 30.09.2020 r. 15,00 q pszenicy Do dnia 31 marca 2020 roku
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia z dopiskiem „Oferta na dzierżawę gruntów rolnych”. Ostateczny termin składnia ofert upływa: dnia 08 października 2019 r. do godz. 12:00, oferty można złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 października 2019 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej 01 w Urzędzie Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A w Kołobrzegu. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zostanie podane imię i nazwisko oferenta, który złożyły ofertę, a także informacja dot. zaoferowanej stawki czynszu dzierżawnego. Wyboru oferenta dokona komisja przetargowa i powiadomi kandydata na dzierżawcę w terminie najpóźniej do dnia 09 października 2019 r. 1 . Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę. 3. W toku badania i oceny ofert Wydzierżawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa. 5. Oferty złożone przez osoby lub podmioty mające zaległości w płatnościach względem Gminy Kołobrzeg nie będą rozpatrywane (decyduje stan na dzień otwarcia ofert). 6. Wójt Gminy Kołobrzeg zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia przetargu z ważnej przyczyny na każdym etapie postępowania, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak przewidziano dla ogłoszenia o przetargu. Oferta pisemna powinna zawierać: 1 imię i nazwisko oraz adres oferenta, kontakt telefoniczny, 2. datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby upoważnionej do podpisania oferty, 3. numer dziatki, miejscowość, powierzchnię oraz oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego podaną w kwintalach pszenicy/ rok 4. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną do oferty należy dołączyć notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego wraz ze stosowną do niego opłatą skarbową 5. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń. W przypadku złożenia jednakowych ofert wybór oferenta zostanie dokonany poprzez dodatkowe negocjacje. Z uczestnikiem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę zostanie podpisana umowa dzierżawy na okres podany w niniejszym ogłoszeniu. Z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę zostanie podpisana umowa dzierżawy na okres podany w niniejszym ogłoszeniu. Czynsz dzierżawny będzie naliczany w równowartości kwintala pszenicy na rok pomnożony przez średnią krajową cenę skupu pszenicy za poprzednie półrocze podawaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest zgodnie z zwartą umową dzierżawy do dnia 31 marca każdego roku lub w dwóch ratach: do 31 marca i 30 września każdego roku. O wysokości czynszu dzierżawca będzie powiadamiany oddzielnym pismem. Od niezapłaconego w terminie czynszu będą naliczone odsetki ustawowe. Szczegółowe informacje oraz mapy sytuacyjne dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Kołobrzeg, pokój nr 26, tel. 94-35-30-443 lub na stronie

www.bip.gmina.kolobrzeg.pl
(w zakładce Dzierżawa)


16 240,00 zł
kontakt@agroprzetargi.pl
Korzystno
pokaż trasę z:
do , Korzystno


Zapisz się na newsletter