Reklama

# 2544 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,61 ha

[ Dzierżawa ] ARCHIWUM


OGŁOSZENIE o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych
Wójt Gminy Łańcut na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz S 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy wg poniższego wykazu Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości w ha Powierzchnia w klasach i użytkach Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego w zł Wadium w zł Przeznaczenie gruntu Nr działki Nr KW 1. Głuchów cz.1463/3 RZI AJ00042695/8 1,10 R-llla-O,87 R-lllb-O,23 740,10 100,00 do użytku rolniczego obowiązek utrzymania drogi dojazdowej w stanie rze•ezdności 2. Handzlówka 1656 RZIA/00036623/8 1 ,0999 R-lVa-1,0227 R-lVb-O,0772 509,10 100,00 do użytku rolniczego 3. Kosina 1618/1, 1618/3 kom leks RZIA/00037379/9 0,4423 R-lllb-O,4423 255,00 50,00 do użytku rolniczego 4. Kosina 4320 RZIA/00048977/1 0,95 R-lVa-O,71 Ł-lll-O,24 585,90 100,00 do użytku rolniczego 5. Kosina 4484/1 RZIA/00068615/2 0,30 R-lVb-O,08 Ł-lV-O,20 Ł-V-O,02 94,70 10,00 do użytku rolniczego 6. Kosina 4487 RZIA/00048977/1 0,36 Ł-lV-O,36 116,90 20,00 do użytku rolniczego 7. Rogóżno 1480 RZI A1000036632/4 2,19 Ł-111-1,88 Ł-lV-O,31 1 108,20 200,00 do użytku rolniczego 8. Rogóżno cz. 1484 (strona północna) RZIA/000036632/4 1,1812 Ł-111-1,1812 633,00 100,00 do użytku rolniczego
Przetarg odbędzie się 05 listopada 2019 r. o godz. 8:00 (cz.dz. nr 1463/3 w Głuchowie), 815 (dz. nr 1656 w Handzlówce), 830 (dz. nr 1618/1, 1618/6 kompleks w Kosinie), 845 (dz. nr 4320 w Kosinie), 900 (dz. nr 4484/1 w Kosinie), 915 (dz. nr 4487 w Kosinie) w pok. nr 19 Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a (l piętro — Biuro Rady Gminy). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza do kasy Urzędu Gminy Łańcut pok. nr 3 lub na konto wadium oraz złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zna dojazd do działki o którą będzie się ubiegał w przetargu. Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez wydzierżawiającego w zawiadomieniu. Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Umowy dzierżawy z osobami wyłonionymi w drodze przetargu zostaną zawarte na okres do 30.09.2022 r. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z dzierżawą nieruchomości. Przetarg kończy się wynikiem pozytywnym jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łańcut (pokój nr 20 1 piętro), tel. (17) 225 66 57 w godz. 700 — 1800 w poniedziałki oraz 700 do 1500 od wtorku do piątku. Łańcut, 02.10.2019 r.

http://www.gminalancut.pl/4 040,00 zł
kontakt@agroprzetargi.pl
Kosina
pokaż trasę z:
do , Kosina


Zapisz się na newsletter