Grant Sołecki

PROGRAM GRANTOWY

GRUNT TO MIEĆ GRUNT

PROGRAM GRANTOWY

GRUNT TO MIEĆ GRUNT

Cele projektu:

– dofinansowanie funduszu sołeckiego w rozwój nowoczesnych metod powiększania gospodarstw
rolnych
– zwiększenie ekonomiki gospodarstw rolnych poprzez wzrost ich powierzchni

Budżet projektu 9 000 000 PLN
Termin naboru od 15-01-2021 do 15-03-2021

Portal Przetargów Rolnych zaprasza do udziału w naborze wniosków do PROGRAMU GRUNT TO
MIEĆ GRUNT.
Program skierowany jest do wszystkich aktualnie urzędujących sołtysów z terenu całej Polski.
Nabór wniosków prowadzony będzie od 15 stycznia 2021 do 15 marca 2021 roku.
Zgłoszenie do programu należy złożyć w wersji elektronicznej dostępnej jako załączniki.

Zgłoszenia przyjmowane będą od sołtysów danej Gminy, przy czym dla jednego Sołectwa można
złożyć w naborze do Programu GRUNT TO MIEĆ GRUNT tylko jedno zgłoszenie .
Dofinansowanie przyznaje się każdemu zakwalifikowanemu do konkursu Sołectwu bez stosowania
kryteriów punktacji.
Odstępuje się od obowiązku rozliczenia przyznanego dofinansowania oraz sposobu jego
rozdysponowania.

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
REGULAMIN PROGRAMU GRANTOWEGO
RODO PROGRAM GRANTOWY