Przetarg na 29-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 3,50 ha/ mpz budowa farmy pv/czynsz wywoławczy 51660,oo PLN brutto/ rocznie/wadium  10000,oo …

Przetarg na bezterminową dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 13,15 ha/ mpz budowa farmy pv/czynsz wywoławczy 8500,oo PLN netto/1 ha/ rocznie/pierwsze …

Przetarg na 29-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 22,96 ha/ mpz budowa farmy pv/czynsz wywoławczy 344400,oo PLN netto/ rocznie/pierwsze 3 …

Przetarg na 29-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 3,82 ha/ mpz budowa farmy pv/czynsz wywoławczy 40000,oo PLN netto/ rocznie/ pierwsze …

Przetarg na 29-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 4,50 ha/ użytek PsIV/ mpz budowa farmy P1,P2/czynsz wywoławczy 55350,oo PLN brutto/ …

Przetarg na sprzedaż gruntu pod inwestycyjnego/ pow. 62,13 ha/mpz 1E – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka/ cena wywoławcza 140.080.000,oo PLN …

Przetarg na sprzedaż gruntu pod farmę fotowoltaiczną/ pow. 7,28 ha/mpz budowa farmy pv/ cena wywoławcza 5500000,oo PLN /wadium 500000,oo PLN …

Przetarg na  30-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 5,12 ha/ mpz budowa farmy pv/czynsz wywoławczy 66560,oo PLN netto/rocznie (pierwsze 2 …

Przetarg na sprzedaż gruntu inwestycyjnego/ pow. 10,25 ha/mpz brak/studium produkcja/ w bezpośrednim sąsiedztwie stacja elektroenergetyczna 110/15 kV/ cena wywoławcza 2600000,oo …

Przetarg na sprzedaż gruntu inwestycyjnego/ pow. 8,32 ha/użytek RIV/ mpz produkcja/cena wywoławcza 1000000,oo PLN /wadium 100000,oo PLN do 25.08.2022/ termin …

Przetarg na sprzedaż gruntu inwestycyjnego/ pow. 2,03 ha/użytek RIV/ mpz produkcja/cena wywoławcza 428040,oo PLN /wadium 42805,oo PLN do 26.07.2022/ termin …

Przetarg na  10-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 2,97 ha/ teren SSE, mpz budowa farmy pv/czynsz wywoławczy 8915,oo PLN netto/rocznie …

Przetarg na  dzierżawę na czas oznaczony (do dnia posiadania przez dzierżawcę ważnej koncesji URE) terenu pod fotowoltaikę/ pow. 3,41 ha/ …

Przetarg na 30-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 31,90 ha/ mpz budowa farmy pv/czynsz wywoławczy 392370,oo PLN brutto/rocznie wadium 39000,oo …

Przetarg na dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 3,95 ha/ mpz brak/ dla inwestycji została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca …

Przetarg na 25-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 21,96 ha/ użytek RIV/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 19772,oo PLN netto/ miesięcznie/ …

Przetarg na 30-letnią dzierżawę terenu inwestycyjnego/ pow. 33,14 ha/ użytek RIV/ mpz teren inwestycji przemysłowych/czynsz wywoławczy 995000,oo PLN netto/ rocznie/ …

Przetarg na sprzedaż terenu inwestycyjnego SSE pow. 41,18 ha/UP5,UP7/mpz produkcja/cena wywoławcza 8905000,oo PLN/wadium 1000000,oo PLN do 11.08.2022/ termin …

Przetarg na 29-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 37,58 ha/ użytek RIV/ mpz 2P farma fotowoltaiczna/czynsz wywoławczy 37590,oo PLN netto/ …

Przetarg na sprzedaż terenu przemysłowego pow. 18,37 ha/ użytek RIV/mpz produkcja/ działka sąsiednia elektrownia wiatrowa/cena wywoławcza 4500000,oo PLN/wadium …

20/97