Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego pod plantację winorośli/ pow. 0,78 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 100,oo PLN/rocznie przez 4 …

Przetarg na  dzierżawę na czas oznaczony (do dnia posiadania przez dzierżawcę ważnej koncesji URE) terenu pod fotowoltaikę/ pow. 3,41 ha/ …

Przetarg na 9-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 57,86 ha/ użytek ŁIV,ŁV/ czynsz wywoławczy 61910,oo PLN/rocznie/wadium 12382,oo PLN do 10.03.2022/termin składania …

Przetarg na 9-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 81,03 ha/ użytek ŁIV/ czynsz wywoławczy 86702,oo PLN/rocznie/wadium 17340,oo PLN do 10.03.2022/termin składania …

Przetarg na 9-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 21,02 ha/ użytek ŁV/ czynsz wywoławczy 22491,oo PLN/rocznie/wadium 4498,oo PLN do 10.03.2022/termin składania …

Przetarg na 9-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 39,40 ha/ użytek N/ czynsz wywoławczy 37942,oo PLN/rocznie/wadium 7588,oo PLN do 10.03.2022/termin składania …

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 5,83 ha/ użytek RIV,ŁV/cena wywoławcza 165.378,oo PLN/wadium 16500,oo PLN do 14.03.2022/ termin składania ofert …

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 4,80 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 2170,oo PLN/rocznie/ wadium 2200,ooPLN do 17.02 2022/termin …

Przetarg na 30-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 4,85 ha/ użytek RIV/ mpz P2 produkcja/czynsz wywoławczy 48584,oo PLN / rocznie/ …

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 89,28 ha/ użytek R/ mpz budowa farmy fotowoltaicznej/ czynsz wywoławczy 892800,oo PLN …

10/10