Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 9,03 ha /użytek RIV,PsIV/ cena wywoławcza 390300,oo PLN/ wadium 52050,oo PLN do 29.08.2022/ termin …

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego pow. 4,42 ha/ użytek N torfowisko/cena wywoławcza 91000,oo PLN/wadium 9100,oo PLN do 15.06.2022/ …

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 4 pakietów gruntu rolnego/ pow.  razem 2,41 ha/ użytek  RVI,PsIV/czynsz wywoławczy razem 715,oo PLN/rocznie/wadium razem 400,oo …

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 54,90 ha /użytek RIII, RIV,RV / cena wywoławcza 2339777,oo PLN/ wadium 298722,oo PLN do 30.05.2022/ …

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 27,25 ha /użytek RIII, RIV,RV / cena wywoławcza 1215290,oo PLN/ wadium 182292,oo PLN do 30.05.2022/ …

Licytacja komornicza zabudowanego gruntu rolnego pow. 6,56 ha /użytek RIII, RIV,RV / cena wywoławcza 994374,oo PLN/ wadium 149156,oo PLN do …

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 4,65 ha /użytek RIV / cena wywoławcza 184506,oo PLN/ wadium 24600,oo PLN do 30.05.2022/ termin …

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 6,81 ha /użytek RIII, RIV / cena wywoławcza 296204,oo PLN/ wadium 39494,oo PLN do 30.05.2022/ …

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 8 kompleksów gruntu rolnego/ pow. razem 4,65 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy razem 1670,oo PLN/rocznie/wadium 250,oo …

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,58 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 321,oo PLN/rocznie/wadium 65,oo PLN do 02.05.2022/ termin …

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 5,51 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 1635,oo PLN/rocznie/wadium 400,oo PLN do 04.05.2022/ termin …

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 9,85 ha/ użytek RIV/cena wywoławcza 491475,oo PLN/wadium 49147,oo PLN do 30.03.2022/ termin składania ofert …

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 8 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 13,47 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy razem 3865,oo PLN/rocznie/ wadium …

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 10 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 10,54 ha/ użytek RV,PsV/ czynsz wywoławczy razem 3242,oo PLN/rocznie/ wadium …

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 8 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 8,10 ha/ użytek RIV,ŁIV/ czynsz wywoławczy razem 2410,oo PLN/rocznie/ wadium …

15/15