Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-21
O godzinie: 13:00
Powierzchnia: 11.72 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5296 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 11,72 ha

Powiat:lipnowski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 11,72 ha /użytek PsV,RIV/ cena wywoławcza 385 863,oo PLN/ wadium 51 448,oo PLN do 18.03.2022/ termin licytacji 21.03.2022 godz. 13:00

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lipnie

Anna Grzywińska

Kancelaria Komornicza, Józefa Piłsudskiego 26A/7, Lipno, 87-600 Lipno

tel. 54 233 8369 / fax. 54 233 8369

Sygnatura: Km.900/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Anna Grzywińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie z siedzibą przy Józefa Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno, pokój 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Waldemar Henryk Rumiński, Bożena Alicja Rumińska, położonej przy ,Stalmierz, 87-602 Chrostkowo, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1L/00022944/5.
– dz nr: 40/9, 149/2 o łącznej pow.11.7220 ha, /oznaczenie użytków i pow. dz.: 40/9: LsVI 0,0900ha, N 0,17ha, PsV 3,88ha, RIIIb 0,72ha, RIVa 3,5466ha, RIVb 2,5067, RV 0,57ha, 149/2: RIVa 0,0788ha, RV 0,1599ha/.

Suma oszacowania wynosi 514 485,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 385 863,75 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 448,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Włocławku 62 1020 5170 0000 1102 0104 0310.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Anna Grzywińska

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/549986

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 11.72 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: lipnowski

Kontakt

Telefon

+48508501721

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-22

Dodano: 1 sierpnia, 2022

O godzinie: 15:00

# 5851 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 5,12 ha

Powiat: nakielski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 29 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5848 dzierżawa gruntu rolnego pow. 30,68 ha

Powiat: wąbrzeski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-31

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5842 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,04 ha

Powiat: nakielski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-29

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5841 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,42 ha

Powiat: nakielski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-02

Dodano: 25 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5838 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,72 ha

Powiat: nakielski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-29

Dodano: 19 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5828 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 10,25 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu