Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-24
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 2.33 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5368 sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,33 ha

Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 2,33 ha/ użytek RIV/cena wywoławcza 82117,oo PLN/wadium 8000,oo PLN do 23.03.2022/ termin składania ofert 24.03.2022 godz. 15:00

Obwieszczenie o konkursie ofert w ramach postępowania upadłościowego Budbaum Mosty i Drogi sp. z o.o. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt XVIII GUp 73/21 1. Przedmiotem konkursu ofert jest: a) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 384 o powierzchni 1,2896 ha z obrębu Arciechów, położonej w Arciechowie, w gminie Radzymin, powiecie wołomińskim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00099973/3 za cenę nie niższą niż 44.363,29 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote 29/100) brutto, b) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 738 o powierzchni 0,7187 ha z obrębu Arciechów, położonej w Arciechowie, w gminie Radzymin, powiecie wołomińskim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00099973/3 za cenę nie niższą niż 7.276,35 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 35/100) brutto, c) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 763 o powierzchni 0,3273 ha z obrębu Arciechów, położonej w Arciechowie, w gminie Radzymin, powiecie wołomińskim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00099973/3 za cenę nie niższą niż 30.478,12 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 12/100) brutto. Tj. łączna cena minimalna przedmiotu konkursu ofert wynosi 82.117,76 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysięcy sto siedemnaście złotych 76/100) brutto. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w kancelarii Syndyka – Al. J. Ch. Szucha 8 p. II, 00-582 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00. 3. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 82.117,76 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysięcy sto siedemnaście złotych 76/100) brutto. 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 24 marca 2022 roku na adres kancelarii Syndyka: Al. J. Ch. Szucha 8, p. II, 00-582 Warszawa. 5. Wymagane wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w kancelarii Syndyka dnia 28 marca 2022 roku, o godz. 12:00. 7. Regulamin konkursu ofert, operat szacunkowy oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. (22) 375 73 80.

https://sprzedajemy.pl/nieruchomosc-gruntowa-od-syndyka-arciechow-radzymin-2-1b8e55-nr65675640

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.33 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: wołomiński

Kontakt

Telefon

+48508501721

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5863 dzierżawa gruntu rolnego pow. 43,91 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 15:00

# 5860 sprzedaż gruntu rolnego pow. 171,39 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 15:00

# 5859 sprzedaż gruntu rolnego pow. 78,39 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 2 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5856 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,00 ha

Powiat: płocki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-07-26

Dodano: 13 lipca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5814 sprzedaż gruntu rolnego pow. 4,13 ha

Powiat: płocki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-06-29

Dodano: 17 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5771 dzierżawa gruntu rolnego pow. 87,08 ha

Powiat: piaseczyński

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu