Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-16
O godzinie: 10:50
Powierzchnia: 5.04 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5394 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,04 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 5,04 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 1512,oo PLN/rocznie/wadium brak/termin składania dokumentów do przetargu 11.03.2022/ termin przetargu 16.03.2022 godz. 10:50

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc

działając na podstawie uchwały Nr XLIV/280/09 Rady Miejskiej w Boguszowie- Gorcach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości niemieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości, w tym ogrodów przydomowych

 

O g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntu na cele rolne na okres 10 lat

który odbędzie się 16.03.2022 roku w Sali Ślubów wejście od strony Pl. Odrodzenia Urzędu Miejskiego, Pl. Odrodzenia 1

 

 

L. p.

 

Nazwa nieruchomości

Położenie

Numer działki Powierzchnia  

Cena wywoławcza stawki czynszu

 

Minimalne postąpienie

Wadium Okres dzierżawy Godzina Przetargu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nieruchomość rolna

Obręb 5 Stary Lesieniec

82  

2,5131 ha

(RIVa-1,0740 ha, RIVb–1,4391 ha)

3 q/1 ha 0,03 q 10 lat 1050
2 Nieruchomość rolna

Obręb 5 Stary Lesieniec

83 1,2149 ha

(RIVa – 0,6459 ha, RIVb – 0,5690 ha)

3 q/1 ha 0,03 q 10 lat 1105
3 Nieruchomość rolna

Obręb 5 Stary Lesieniec

84 0,7041 ha

(PsV)

3 q/1 ha 0,03 q 10 lat 1120
4 Nieruchomość rolna

Obręb 5 Stary Lesieniec

85 0,6265 ha

(PsV)

3 q/1 ha 0,03 q 10 lat 1135

 

Stawka czynszu 1 ha użytku rolnego ustalona jest jako iloczyn 3q pszenicy i współczynnika ustalonego dla rodzaju i klasy gruntu.

Minimalne postąpienie– nie mniejsze niż 0,03 q pszenicy (1q= 100,71 zł według Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2021 r. ogłaszanego w Monitorze Polskim dnia 19 stycznia 2022r., poz. 52).

Czynsz dzierżawny płatny w gotówce w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. osobiste stawienie się na przetargu lub przedłożenie pełnomocnictwa dla innej osoby. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1000 z późn. zm.),
  2. przedłożenie dokumentu tożsamości,
  3. wpłata wadium,
  4. w przetargu nie mogą brać udziału podmioty posiadające jakiekolwiek zaległości wobec gminy,
  5. osoby chętne do uczestnictwa w przetargu najpóźniej do dnia 11.03.2022 r. zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia o przystąpieniu do przetargu.

Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania dodatkowo podatku do nieruchomości, naliczanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt dzierżawcy.

Burmistrzowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu.

Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych w Boguszowie– Gorcach, pokój nr 208 lub telefonicznie nr 074-84-49-311 do 313 wew. 40 oraz na stronie internetowej www.bip.boguszow-gorce.pl

Sporządziła: Barbara Teśman

Zastępca Burmistrza Miasta

Boguszowa-Gorc

Agnieszka Więckiewicz

https://bip.boguszow-gorce.pl/dokumenty/10472

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.04 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wałbrzyski

Kontakt

Telefon

+48508501721

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-09-23

Dodano: 11 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5878 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 62,13 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-15

Dodano: 11 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:30

# 5876 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,75 ha

Powiat: bolesławiecki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-13

Dodano: 11 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:30

# 5875 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,25 ha

Powiat: bolesławiecki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 11 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5873 dzierżawa gruntu leśnego pow. 1,49 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 10 sierpnia, 2022

O godzinie: 16:00

# 5871 sprzedaż gruntu rolnego pow. 10,88 ha

Powiat: średzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-08

Dodano: 9 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:30

# 5870 dzierżawa gruntu rolnego pow. 13,80 ha

Powiat: bolesławiecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu