Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-19
O godzinie: 09:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 13.67 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5406 dzierżawa jeziora pow. 13,67 ha

Powiat:bytowski
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 3-ch jezior/ pow. razem 13,67 ha/ użytek Ws jezioro gospodarka rybacka/ czynsz wywoławczy razem 6100,oo PLN/rocznie/wadium razem 600,oo PLN do 14.04.2022/ termin przetargu 19.04.2022 godz. 09:00

Starosta Bytowski ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Bytowskiego

Oznaczenie według katastru nieruchomości Księga wieczysta Powierzchnia nieruchomości [w ha] Opis nieruchomości Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia Cena wywoławcza Wadium Termin przetargu

1 dz. nr 19 obręb Kwisno gmina Miastko SL1M/00020098/3 1,6505 W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek: Ws — grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (jezioro bez nazwy) Prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej Dzierżawa 1.100,00 zł (+ VAT) wadium 200,00 zł 19 kwietnia 2022 r. godzina 9.00, sala 209

  1. dz. nr 193 obręb A . Świeszyno gmina Miastko SL1M/00020452/3 3,8134 W ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek „Ws- Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi” jezioro Świeszyno Male) „PsV — pastwiska trwale” oraz N – nieużytki). 2.100,00 zł (+ VAT) wadium 200,00 zł 19 kwietnia 2022 r. godzina 9.30, sala 209

3 dz. nr 239 obręb Rekowo gmina Bytów 3 S U B/00034606/8 8,21 W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek E-Ws (jezioro bez nazwy) 2900,00 zł. . (+ VAT) wadium 200,00 zł 19 kwietnia 2022 r. godzina 10.00, sala 209

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę jezior odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2022 r. w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bytowie w przy ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, pokój nr 209 od godz. 9:00, 9:30, 10:00. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Bytowie — PKO BP S.A. Bytów Nr 03 1020 4708 0000 7202 0004 4453 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2022 r., co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny osiągniętej w przetargu na rzecz ustalonego w przetargu nabywcy. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. Dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (załącznik do Regulaminu przetargu) należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu. Ogłoszenie o przetargu i regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bytowie w przy W. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, pokój 223, tel. 59 822 88 18, na tablicy ogłoszeń w Oddziale Zamiejscowym w Miastku przy W. Grunwaldzkiej 1 oraz na stronie bip.powiatbytowski.pl (ogłoszenia-wydzialy-Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami). Starosta Bytowski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

http://bip.powiatbytowski.pl/unzip/13946.dhtml

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 13.67 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: bytowski

Kontakt

Telefon

+48508501721

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-09-09

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 5861 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,95 ha

Powiat: lęborski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-06

Dodano: 2 sierpnia, 2022

O godzinie: 11:00

# 5858 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,32 ha

Powiat: kościerski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-06

Dodano: 2 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5857 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,57 ha

Powiat: kościerski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 2 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 5855 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,56 ha

Powiat: słupski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-26

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 12:00

# 5846 dzierżawa jeziora pow. 6,65 ha

Powiat: starogardzki

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-31

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5843 dzierżawa gruntu rolnego pow. 34,42 ha

Powiat: starogardzki

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu