Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-06
O godzinie: 14:00
Powierzchnia: 5.06 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5545 sprzedaż gruntu rolnego pow. 5,06 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 5,06 ha/ użytek RIV/cena wywoławcza 350000,oo PLN/wadium  35000,oo PLN do 05.05.2022/ termin składania ofert 06.05.2022 godz. 14:00

Syndyk KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż łączną dwóch nieruchomości z wolnej ręki 1.nieruchomość w Pełczycach ul. Dworcowa, dz. nr 339 o pow. 1,7246 ha, KW SZ1C/00004103/7 zabudowana niedokończonym obiektem produkcyjnym ( szkielet hali ) o pow. zabudowy 11.895,77 m2, za cenę nie niższą niż: 2.500.000,00 złotych netto.

  1. nieruchomość niezabudowana w Pełczycach , dz. nr 338/7 o pow. 5,0630 ha, KW SZ1C/00029091/0 za cenę nie niższą niż: 350.000,00 złotych netto. Działki nr 339 i 338/7 graniczą ze sobą.

Oferty składać należy do dnia 06.05.2022r., na adres syndyka (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 ) jak i Sędziego Komisarza ( Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19) z podaniem sygnatury akt XII GUp 33/15 z dopiskiem oferta zakupu nieruchomości , wskazaniem nr KW i ceny za poszczególne nieruchomości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy Korporacji Budowlanej KOPAHAUS S.A w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Alior Bank nr PL 49 2490 0005 0000 4600 6105 5903, Kod SWIFT banku: ALBPPLPW, w wysokości 10% ceny sprzedaży netto z dopiskiem „Wadium – Przetarg XII GUp 33/15” Oferent winien złożyć dodatkowo pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości oraz potwierdzenie uiszczenia wadium. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi Kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko takich ofert, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu . Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22 , tel. 501 165 656 , *** *** ***,rf******k@g*****com

https://sprzedajemy.pl/syndyk-sprzeda-dzialki-przemyslowe-w-pelczycach-pelczyce-2-1b8e55-nr60746267

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.06 ha
Województwo: zachodniopomorskie

Kontakt

Telefon

+48508501721

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 12 sierpnia, 2022

O godzinie: 13:15

# 5879 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,46 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 7 lipca, 2022

O godzinie: 08:00

# 5803 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,74 ha

Powiat: świdwiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-07-13

Dodano: 28 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5784 dzierżawa gruntu rolnego pow. 437,23 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-07-12

Dodano: 14 czerwca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5768 dzierżawa jeziora pow. 4,19 ha

Powiat: białogardzki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-06-10

Dodano: 27 maja, 2022

O godzinie: 13:00

# 5739 dzierżawa gruntu rolnego pow. 68,14 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-06-28

Dodano: 27 maja, 2022

O godzinie: 09:00

# 5736 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,65 ha

Powiat: myśliborski

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu