Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-05
O godzinie: 12:50
Powierzchnia: 9.71 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5548 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,71 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 9,71 ha/ użytek RV,ŁIV/ czynsz wywoławczy 2913,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin przetargu 04.05.2022 godz. 12:50

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc

działając na podstawie uchwały Nr XLIV/280/09 Rady Miejskiej w Boguszowie- Gorcach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości niemieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości, w tym ogrodów przydomowych

 

O g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntu na cele rolne na okres 10 lat

który odbędzie się 04.05.2022 roku w Sali Ślubów wejście od strony Pl. Odrodzenia Urzędu Miejskiego, Pl. Odrodzenia 1

 

 

L. p.

 

Nazwa nieruchomości

Położenie

Numer działki Powierzchnia  

Cena wywoławcza stawki czynszu

 

Minimalne postąpienie

Wadium Okres dzierżawy Godzina Przetargu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nieruchomość rolna

Obręb 5 Stary Lesieniec

111  

6,8238 ha

(RV – 1,3613 ha, RVI – 0,8590 ha, ŁIV – 2,1403 ha, ŁV – 0,7200 ha, PsV – 0,4500 ha, PsVI – 1,2932 ha)

3 q/1 ha 0,03 q 10 lat 1250
2 Nieruchomość rolna

Obręb 5 Stary Lesieniec

54 0,2637 ha

(PsIV)

3 q/1 ha 0,03 q 10 lat 1305
3 Nieruchomość rolna

Obręb 5 Stary Lesieniec

60 2,0819 ha

(RV – 0,4400 ha, PsIV – 1,0139 ha, PsV – 0,6280 ha)

3 q/1 ha 0,03 q 10 lat 1320
4 Nieruchomość rolna

Obręb 5 Stary Lesieniec

63 1,0929 ha

(ŁIV – 0,9819 ha, PsIV – 0,1110 ha)

3 q/1 ha 0,03 q 10 lat 1335

 

Stawka czynszu 1 ha użytku rolnego ustalona jest jako iloczyn 3q pszenicy i współczynnika ustalonego dla rodzaju i klasy gruntu.

Minimalne postąpienie– nie mniejsze niż 0,03 q pszenicy (1q= 100,71 zł według Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2021 r. ogłaszanego w Monitorze Polskim dnia 19 stycznia 2022r., poz. 52).

Czynsz dzierżawny płatny w gotówce w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. osobiste stawienie się na przetargu lub przedłożenie pełnomocnictwa dla innej osoby. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1000 z późn. zm.),
  2. przedłożenie dokumentu tożsamości,
  3. wpłata wadium,
  4. w przetargu nie mogą brać udziału podmioty posiadające jakiekolwiek zaległości wobec gminy,
  5. osoby chętne do uczestnictwa w przetargu najpóźniej do dnia 29.04.2022 r. zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia o przystąpieniu do przetargu.

Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania dodatkowo podatku do nieruchomości, naliczanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt dzierżawcy.

Burmistrzowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu.

Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych w Boguszowie– Gorcach, pokój nr 208 lub telefonicznie nr 074-84-49-311 do 313 wew. 40 oraz na stronie internetowej www.bip.boguszow-gorce.pl

Sporządziła: Barbara Teśman

Z-ca Burmistrza Miasta

Bouszowa-Gorc

Agnieszka Więckiewicz

https://bip.boguszow-gorce.pl/dokumenty/10593

 

Szczegóły

Powierzchnia: 9.71 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wałbrzyski

Kontakt

Telefon

+48508501721

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-09-08

Dodano: 9 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:30

# 5870 dzierżawa gruntu rolnego pow. 13,80 ha

Powiat: bolesławiecki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 8 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5869 dzierżawa gruntu rolnego pow. 10,04 ha

Powiat: bolesławiecki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-09

Dodano: 8 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5868 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,42 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 1 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:30

# 5849 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,49 ha

Powiat: głogowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 20 lipca, 2022

O godzinie: 12:00

# 5830 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,60 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-07-27

Dodano: 15 lipca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5823 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,67 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu