Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-14
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.01 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5683 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,01 ha

Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,01 ha/ użytek RIII/czynsz wywoławczy 600,oo PLN/rocznie/wadium 120,oo PLN do 10.06.2022/ termin przetargu 14.06.2022 godz. 10:00

WÓJT GMINY RADZIEJÓW ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Broniewo, gm. Radziejów, działka nr 80/5, o pow. 1,01 ha, ujawniona w księdze wieczystej  KW WL1R/000020673/5.

 

Dla nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wg „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów” działka Nr 80/5 znajduje się w strefie wiejskiej, podobszarze rolniczym. RIII

 

Nieruchomość pierwotnie przeznaczona była na boisko do piłki nożnej, a obecnie jest wykorzystywana jako łąka.

 

Cena wywoławcza czynszu rocznego dzierżawnego: 600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych 00/100)

 

Wadium: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r., godz. 10:00, w pokoju Nr 207, II piętro w Urzędzie Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów.

Wadium do 10.06.2022 w kwocie 120,00 zł na konto 40 9549 0001 0002 8756 2000 0001

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziejów, a także na stronie internetowej www.bip.ugradziejow.pl zakładka Gospodarka nieruchomościami oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Broniewo.

Szczegółowe informacji dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, pok. Nr 212, II piętro, tel. 54 2853686.

https://www.bip.ugradziejow.pl/?a=6414

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.01 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: radziejowski

Kontakt

Telefon

+48508501721

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-22

Dodano: 1 sierpnia, 2022

O godzinie: 15:00

# 5851 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 5,12 ha

Powiat: nakielski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 29 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5848 dzierżawa gruntu rolnego pow. 30,68 ha

Powiat: wąbrzeski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-31

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5842 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,04 ha

Powiat: nakielski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-29

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5841 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,42 ha

Powiat: nakielski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-02

Dodano: 25 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5838 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,72 ha

Powiat: nakielski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-29

Dodano: 19 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5828 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 10,25 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu