Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-17
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 5.84 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5767 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,84 ha

Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę  3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 5,84 ha/ użytek ŁIV,RV/czynsz wywoławczy razem 2920,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 17.06.2022 godz. 09:00

Publiczny pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości na cele działalności rolnej

                              Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

                                                       Nadleśnictwo Gdańsk

ogłasza

 

 

Ogłasza publiczny pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości na cele działalności rolnej.

 1. Przedmiot przetargu:
Lp. Leśnictwo Adres leśny Obręb Nr działki Rodzaj i klasa gruntu Pow. (ha) Zał. graf. KW
1 Dębogórze 15-03-1-11-1C-m-00 Reda 1493 Ł IV 2,41 1 GD2W/00037534/4
15-03-1-11-1C-m-00 Ł V 0,76
15-03-1-11-1C-s-00 Rowy 0,1
razem 3,27 ha
2 Kamień 15-03-3-08-305-l-00 Koleczkowo 305/4 Ł V 0,3065 3 GD1W/00062016/4
Ł VI 0,2740
razem 0,5805 ha
3 Kamień 15-03-3-08-275-j-00 Bieszkowice 350/2 R V 0,3032 5 GD1W/00048461/4
15-03-3-08-275-b-99 Ps V 1,19
15-03-3-08-275-n-01 R V 0,05
15-03-3-08-276-d-00 352 Ps V 0,42
15-03-3-08-276-f-00 R V 0,03
razem 1,9932

 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 17-06-2022 r. w sekretariacie Nadleśnictwa Gdańsk z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Dzierżawa nieruchomości rolnej – nr…”.

Termin i miejsce otwarcia przetargu: 20-06-2022 r, godz. 9:00 w pokoju nr 109 (świetlica).

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi dla wszystkich nieruchomości: 500,00 zł/ha.

 

 1. Warunki:
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu, który jest załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.
 3. Oferta jest ważna, jeżeli zawiera:
 • dane osobowe, adres zamieszkania, nr telefonu wnioskodawcy;
 • wysokość proponowanego rocznego czynszu dzierżawnego za 1 ha, która musi być wyższa lub równa cenie wywoławczej;
 • własnoręczny podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę;

Dane osobowe oferenta zawarte w ofercie zostaną wykorzystane tylko do celów przetargowych.

 1. W przypadku jednakowej zaproponowanej ceny za tę samą działkę, Nadleśnictwo może postanowić o dodatkowym postępowaniu przetargowym w trybie licytacji z udziałem oferentów.
 2. Szczegółowe warunki dzierżawy zawiera umowa dzierżawy, która znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa w pokoju 205 oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gdansk/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia
 3. Informacje o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego ukaże się na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w biurze Nadleśnictwa.
 4. Przedmiot dzierżawy nr 1 wymaga rekultywacji. Obowiązek ten spoczywa na dzierżawcy, który przystępując do przetargu wyraża zgodę na rekultywację gruntu i doprowadzenie go do dobrej kultury rolnej, własnym staraniem i kosztem w terminie określonym przy podpisywaniu protokołu przekazania gruntu, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i naliczenia kary umownej.
 5. Szczegółowe warunki dzierżawy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 205 Nadleśnictwa Gdańsk lub po numerem telefonu: 58 667 42 59.

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gdansk/publiczny-pisemny-nieograniczony-przetarg-na-dzierzawe-nieruchomosci-na-cele-dzialalnosci-rolnej2

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.84 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: wejherowski

Kontakt

Telefon

+48508501721

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-09-08

Dodano: 10 sierpnia, 2022

O godzinie: 08:30

# 5872 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,99 ha

Powiat: kwidzyński

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-09

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 5861 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,95 ha

Powiat: lęborski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-06

Dodano: 2 sierpnia, 2022

O godzinie: 11:00

# 5858 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,32 ha

Powiat: kościerski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-06

Dodano: 2 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5857 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,57 ha

Powiat: kościerski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 2 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 5855 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,56 ha

Powiat: słupski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-26

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 12:00

# 5846 dzierżawa jeziora pow. 6,65 ha

Powiat: starogardzki

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu