Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-19
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 8.03 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5905 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,03 ha

Powiat:lipnowski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 4 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 8,03 ha/ użytek RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 7480,oo PLN/rocznie/wadium 650,oo PLN do 15.09.2022//termin przetargu 19.09.2022 godz. 10:00

Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy sala nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wg wykazu w tabeli. Wadium winno być wpłacone na konto depozytowe Gminy nr 79 1020 1462 0000 7702 0343 4131 – najpóźniej do dnia 15.09.2022 r.  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny dzierżawy nieruchomości. Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie zostali nabywcami nieruchomości objętej przetargiem, zostanie im zwrócone niezwłocznie na wskazany przez nich rachunek bankowy. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie te nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY LIPNO

 

z  dnia 17.08.2022 r.

 

Na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lipno na okres trzech lat.

 

Przedmiot przetargu

 

LP Położenie

nieruchomości

Nr

działki

Powierzchnia

 

Nr księgi

wieczystej

Opis nieruchomości Rodzaj

zbycia

Przeznaczenie w planie Cena wywoławcza

 

 

Wadium

 

Termin

Uwagi
1 Trzebiegoszcz 178 1,3718 ha WL1L/00024768/1 Nieruchomość

niezabudowana – grunty rolne.

Przetarg na okres 3 lat. brak planu Roczny czynsz dzierżawy

8,5 dt za 1 ha średniej krajowej ceny skupu  pszenicy w danym okresie.

100 zł 19.09.2022 r

godz. 1000

2 Trzebiegoszcz 182 4,84 ha WL1L/00024768/1 Nieruchomość

niezabudowana – grunty rolne częściowo zadrzewione.

Przetarg na okres 3 lat. brak planu Roczny czynsz dzierżawy

8,5 dt za 1 ha średniej krajowej ceny skupu  pszenicy w danym okresie.

200 zł 19.09.2022 r

godz. 1100

Dzierżawie podlegać będzie  2 ha
3 Złotopole 270/1 3,78 ha WL1L/00016012/8 Nieruchomość

niezabudowana – grunty rolne.

Przetarg na okres 3 lat. brak planu Roczny czynsz dzierżawy

8,5 dt za 1 ha średniej krajowej ceny skupu  pszenicy w danym okresie.

250 zł 19.09.2022 r

godz. 1200

4 Radomice 8/6
586
8/1
0,8844 ha

0,09 ha

0,53 ha

WL1L/00008188/3 Nieruchomość

niezabudowana – grunty rolne.

Przetarg na okres 3 lat. brak planu Roczny czynsz dzierżawy

8,5 dt za 1 ha średniej krajowej ceny skupu  pszenicy w danym okresie.

100 zł 19.09.2022 r

godz. 1300

Łącznie trzy  działki
5 Złotopole 181/11 50 m2 WL1L/00013470/5 Nieruchomość

zabudowana, pomieszczenie w budynku garaży przy placu targowym

Przetarg na okres 3 lat. brak planu Roczny czynsz najmu 5zł za 1 m2 + należny podatek VAT

 

300 zł 19.09.2022 r

godz. 1400

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 sala nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wg wykazu w tabeli. Wadium winno być wpłacone na konto depozytowe Gminy Lipno nr 79 1020 1462 0000 7702 0343 4131 – bank PKO BP, Plac Dekerta 15, 87-600 Lipno najpóźniej do dnia 15.09.2022 r.  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny dzierżawy nieruchomości. Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie zostali nabywcami nieruchomości objętej przetargiem, zostanie im zwrócone niezwłocznie na wskazany przez nich rachunek bankowy. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie te nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Powyższa nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń na rzecz osób prawnych lub fizycznych. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn nieznanych w dniu ogłoszenia przetargu. Szczegółowych informacji o przedmiotowym przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipno pok. Nr 31 /II piętro/ w godz. pracy urzędu  tel. 0/54 288 62 13 lub na stronie www.uglipno.pl

http://bip.uglipno.pl/pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-lipno-na-okres-trzech-lat/

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.03 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: lipnowski

Kontakt

Telefon

+48508501721

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-10-14

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5920 dzierżawa gruntu rolnego pow. 17,26 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-26

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5919 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,62 ha

Powiat: brodnicki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-15

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 09:30

# 5915 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,35 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 9 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5907 dzierżawa jeziora pow. 8,90 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-15

Dodano: 2 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5901 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,22 ha

Powiat: żniński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 25 sierpnia, 2022

O godzinie: 11:00

# 5892 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,82 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu